Vanwege aanhoudende technische problemen zijn wij met groot onderhoud bezig. Lopende bestellingen zijn allen geannuleerd en gedane betalingen zijn alle teruggeboekt via de betaalprovider. Wij zijn over enkele dagen terug.